Creative Fikir Nedir?

İtibar Yönetimi Nedir?
9 Şubat 2018

Creative Fikir Nedir?

Creative Fikir , yeni nesnelerin, süreçlerin ya da kavramların ortaya çıkmasını sağlayan düşünme sürecidir. Creative İngilizce bir kelimedir.Bizim dilimizde “Creative” kelimesinin anlamı “ yaratıcı, neden olan ve oluşturan “ anlamına gelmektedir.

Creative Fikir, yeni fikirler olarak da açıklanmaktadır. Yeni farklı Creative Fikir raslantı sonucunda çıkmasının yanı sıra bazende sistemli düşünme sonucunda da ortaya çıkabilmektedir.

Yaratıcı düşünme yaratıcı eyleme dönüştüğünde ise Creative olmak gibi bir mecburiyet yükü yüklenir tasarımcıların omuzlarına. Çünkü bir düşünsenize tüm firmaların görselleri aynı, sloganları aynı veya benzer olsaydı hiç bir tasarımın anlamı olmazdı. İşiniz Creative Fikirler bulup tasarımsal çalışmalar yapmaksa mutlaka bulduğunuz fikrin diğerlerinden farklı olması gerekir.
Yaratıcı düşünmeyi eleştirel düşünmeden ayıran başlıca özellik, mevcut fikirlerden yola çıkarak bilgi, sağduyu ve mantığın kullanımasıyla bir yargıya varmak yerine, mevcut fikirlere ek olarak yenilerini önermesidir.

Eleştirel düşünme süreci analitik ve dikeydir. Önermeler mantık çerçevesinde birbirine bağlı zincirler, ve bu zincirler arasındaki mantıksal bağlardan oluşan bir ağ oluşturacak argümanı meydana getirmektedir. Bu nedenle eleştirel düşünmeye dikey düşünme veya programlı düşünme adı da verilmektedir. Yaratıcı düşünme süreci ise yanaldır.
Yaratıcılığa ve Creative Fikirlere olanak tanımak, yeni tasarımlar üretmek için kullanılabilecek bireysel ya da grupsal düşünme süreçlerini içinde barındıran pek çok yöntem bulunmaktadır.Bu yöntemler arasında beyin fırtınası, zihin haritaları, rastgele sözcükler, öykü tahtaları, mecazî düşünme, bulanık düşünme yer almaktadır. Kimi zaman bu ve benzeri teknikleri iç içe ya da birbirinin tamamlayıcısı olarak kullanmakta mümkündür.

Creative Fikir Oluşturan Anabaşlıklar ise şu şekildedir:
• Creative Fikir ( Creative İdeas )
• Yaratıcı Düşünce ( Creative Thingking )
• Hayal Gücü ( İmagination )
• Tasarım ( Desing )

Yaratıcılık; en basit şekliyle orijinal fikirlerin,oluşturulması ve yaratılmasıdır. Hem bir süreç, hem bir yetek, yaklaşım, bakış açısı, problem çözme ve aslında yaşam tarzıdır.

Comments are closed.